1. Soubory datového rozhraní a komunikačního serveru
30. 9. 2020
Externí rozhraní verze 7.1   externi_rozhrani_7.1.zip
30. 9. 2020
Rozhraní důvěrné oblasti verze 7.1   rozhrani_duverne_oblasti_7.1.zip
30. 9. 2020
Rozhraní navazující evidence verze 7.1   rozhrani_navazujici_evidence_7.1.zip
17. 6. 2020
ISB Rozhraní navazující evidence verze 7.0   rozhrani_navazujici_evidence_7.0.zip
15. 3. 2021NOVÉ
KS pro „Projekt 2020“ verze 8.1 (plná instalace)   ks-8.1-full.zip
12. 3. 2020
Distribuční balíček KS verze 7.1.4 (plná instalace)   ks-7.1.4-full.zip
12. 3. 2020
Distribuční balíček KS verze 7.1.4   ks-7.1.4-upgrade.zip
1. 3. 2019
ISB Rozhraní navazující evidence verze 6.9   rozhrani_navazujici_evidence_6.9.zip
1. 3. 2019
ISB Externí rozhraní verze 6.9   externi_rozhrani_6.9.zip
1. 3. 2019
ISB Rozhraní důvěrné oblasti verze 6.9   Rozhrani_duverne_oblasti_6.9.zip
22. 6. 2020
Datové rozhraní CDCP + PSE (od 2. 12. 2019) 15,3 MB Rozhrani2019.zip
5. 1. 2017 ISB Rozhraní navazující evidence verze 6.8   RozhraniNavazujiciEvidence6_8.zip
5. 1. 2017 ISB Externí rozhraní verze 6.8   ExterniRozhrani6_8.zip
5. 1. 2017 ISB Rozhraní důvěrné oblasti verze 6.8   RozhraniDuverneOblasti6_8.zip
13. 7. 2015 Instalace KS pro Windows verze 6.4 23 MB ks-setup-6.4.exe
2. 7. 2012 Instalační dokumentace pro KS 1,3 MB Ks-Instalace.rtf
14. 10. 2020
Datové rozhrani verze 1.5 4,4 MB ROZHR15.zip
16. 8. 2010 Popis všech XML výstupů webového portálu ISB 5,7 kB ISBPrivate.zip
29. 4. 2010 Referenční klient CDCP – instalace – verze 1.4 7,4 MB openSourceClientCDCP.zip
25. 11. 2013 PSE client 3,7 MB pseClient.zip

 

2. Dokumentační a pomocné soubory
7. 2. 2012 15:36:58 Cisco VPN Client 26 MB vpnclient.zip
5. 6. 2015 12:06:24 Cisco Anyconnect Client 4,6 MB anyconnect.zip
27. 1. 2015 13:05:45 USB Token iKey 142,9 MB iKey4000.zip
11. 5. 2010 17:22:08 Instalační CD pro komunikační napojení VPN Standalone 82,8 MB VPNinstalCD.zip
11. 5. 2010 17:13:03 Doplněk k instalačnímu návodu komunikačního napojení VPN Standalone 22,1 kB VPNnotes.pdf
11. 5. 2010 17:13:35 Instalační návod pro komunikační napojení VPN 141,2 kB VPN_installation_guide.pdf
7. 9. 2015 10:11:08 Instalační návod pro komunikační napojení VPN-NEW (AnyConnect) 108,5 kB VPN_installation_guide_new.pdf
19. 1. 2010 11:39:43 Upřesňující informace – projekt CDCP 29,1 kB Upresnujici_informace_k_CDCP.pdf
19. 1. 2010 11:38:54 Porovnání služeb SCP a Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. 128,7 kB Srovnani_sluzeb_SCP_CD_2010.pdf
1. 10. 2012 13:30:53 Popis emisí SSD v testovacím prostředí 43 kB SSD_test.xls
30. 4. 2010 14:32:06 Referenční klient CDCP – dokumentace 1,4 MB Prirucka_CDCP_klient.zip

 

3. Zápisy z jednání odborné skupiny
21. 5. 2019 Prezentace na OS 20. 5. 2019   TOS Projekt 2020 20190520.pdf
21. 5. 2019 Zápis z jednání OS 20. 5. 2019   Zápis z jednání TOM 20190520.docx
21. 5. 2013 Prezentace na OS 20. 5. 2013 223,9 kB Vybor_20130521_v2.pdf
7. 6. 2012 Zápis z jednání odborné skupiny ze dne 5.6.2012 (Xetra) 60,2 kB Os120605.rtf
17. 10. 2013 Zápis z odborné skupiny ze dne 15.10.2013 95 kB Os131015.rtf