E-mail
cdcp@cdcp.cz
Datová schránka
9ffs4yk
Kontakt pro majitele cenných papírů
Výpis z nezařazeného účtu, darování nadačnímu fondu apod.
+420 221 832 175
cdcp@cdcp.cz
Kontakt pro emitenty
+420 221 832 173
mujdepozitar@pse.cz
Kontakt pro žadatele o LEI
Poskytujeme pouze prostřednictvím e-mailové adresy
lei@pse.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
bezpecnost@pse.cz
Adresa
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14 110 05
Praha 1
IČ: 25081489
DIČ: CZ699000864
LEI Kód: 315700LK78Z7C0WMIL03
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4308