Následující tabulka obsahuje všechny verze komunikačních rozhraní informačního systému Můj depozitář (dříve ISB), včetně již neaktuálních verzí.

Popis služeb důvěrné oblasti portálu Můj depozitář je uveden v souboru Rozhraní důvěrné oblasti. Rozhraní popisuje strukturu výstupů všech aplikačních služeb ISB a je určeno všem zákazníkům, kteří prostřednictvím internetového přístupu do ISB čerpají informační služby.

Soubor Externí rozhraní popisuje strukturu komunikace určené pro B2B komunikaci mezi Můj depozitář a klientským systémem. Účelem implementace tohoto rozhraní, je nabídnout uživatelům Můj depozitář možnost integrace služeb portálu Můj depozitář s vlastními systémy a docílit tak efektivnějšího čerpání služeb.

Soubor Rozhraní pro navazující evidence je technickým návrhem nového rozhraní pro vytvoření komunikace mezi systémy Můj depozitář navazujících evidencí. Rozhraní je tedy určeno pro systémy realizující evidence cenných papírů, navazující na evidenci vedenou centrálním depozitářem.

verzeplatnost odsoubory ke stažení
7.518.11.2024Rozhraní navazující evidence 7.5
7.420.11.2023Rozhraní navazující evidence 7.4
Rozhraní důvěrné oblasti 7.4
7.31.11.2022
20.12.2022
Rozhraní pro navazující evidence 7.3
Rozhraní důvěrné oblasti 7.3
7.21.7.2022
31.1.2022
Rozhraní pro navazující evidence 7.2
Rozhraní důvěrné oblasti 7.2
7.11.3.2021Rozhraní důvěrné oblasti 7.1
Rozhraní pro navazující evidence 7.1
Externí rozhraní 7.1
7.01.3.2021Rozhraní pro navazující evidence 7.0
6.916.9.2019Rozhraní důvěrné oblasti 6.9
Rozhraní pro navazující evidence 6.9
Externí rozhraní 6.9
6.81.6.2017Rozhraní důvěrné oblasti 6.8
Rozhraní pro navazující evidence 6.8
Externí rozhraní 6.8
6.71.5.2016Rozhraní důvěrné oblasti 6.7
Rozhraní pro navazující evidence 6.7
Externí rozhraní 6.7
6.61.6.2015Rozhraní důvěrné oblasti 6.6
Rozhraní pro navazující evidence 6.6
Externí rozhraní 6.6
6.51.6.2015Rozhraní důvěrné oblasti 6.5
Rozhraní pro navazující evidence 6.5
Externí rozhraní 6.5
6.417.3.2014Rozhraní důvěrné oblasti 6.4
Rozhraní pro navazující evidence 6.4
Externí rozhraní 6.4
6.029. 11. 2013Rozhraní důvěrné oblasti 6.0
Rozhraní pro navazující evidenci 6.0
5.21. 10. 2012Rozhraní pro navazující evidence 5.2
5.11. 10. 2012Rozhraní důvěrné oblasti_5.1
Rozhraní pro navazující evidence 5.1
5.01. 10. 2012Rozhrani důvěrné oblasti_5.0
Externí rozhraní 5.0
Rozhraní pro navazující evidence 5.0
4.01. 10. 2011Rozhrani důvěrné oblasti_4.0
3.523. 3. 2011Popis služeb důvěrné oblasti 4.0
3.4
(pouze pro služby podané
v důvěrné oblasti)
7. 7. 2010Popis služeb důvěrné oblasti_3.4