30. 6. 2022 08:04
Nová služba výpisu z evidence emise pro emitenty zaknihovaných akcií

Centrální depozitář cenných papírů Praha informuje zejména emitenty zaknihovaných akcií o zavedení nové služby Výpisu...

8. 6. 2022 09:07
Úprava časového období, za které CDCP poskytuje informace ze své evidence

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2022 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2012.

Podle...

1. 6. 2022 15:23
Upozornění na změnu komunikačního rozhraní ISB pro navazující evidence – služby SRD II

Upozorňujeme účastníky CDCP, že s účinností od 18. 11. 2022 bude do provozního prostředí nasazena nová verze...

Načíst další