Centrální depozitář pro uživatele z řad orgánů státní správy připravil kompletní dokumentaci – smlouvy a příručky, dokumenty a formuláře v elektronické podobě tak, aby komunikace a administrativa mezi depozitářem a představiteli této skupiny uživatelů byla co nejefektivnější:

Uživatelům z oblasti státní správy jsou k dispozici služby centrálního depozitáře přístupné na těchto stránkách:

K dalším službám mají uživatelé z oblasti státní správy přístup prostřednictvím aplikace Můj depozitář (přihlášení vpravo nahoře na této stránce).