Centrální depozitář poskytuje služby svým účastníkům a na základě jejich příkazů provádí zápisy v evidenci cenných papírů.

Pro účastníky centrálního depozitáře je v kapitole Pravidla, smlouvy a metodiky pro účastníky připravena veškerá dokumentace, která se týká jejich činnosti ve vztahu k centrálnímu depozitáři.

Samostatnou část tvoří popis vypořádacího systému, který zajišťuje vypořádání burzovních a mimoburzovních obchodů a je určena zejména pro účastníky centrálního depozitáře, kteří jsou zároveň účastníky vypořádacího systému.

Účastníkům poskytuje centrální depozitář některé služby zdarma přímo na svých stránkách v kapitole Služby pro účastníky.

K dalším službám mají účastníci přístup v informačním portálu Můj depozitář (dříve ISB, přihlášení vpravo nahoře na této stránce).

Služby poskytované účastníkům centrálního depozitáře prostřednictvím portálu Můj depozitář:

Účastník v roli emitenta a účastník v roli administrátora emise má následující možnosti komunikace s portálem Můj depozitář:

Účastník, který vede navazující evidenci, musí pro komunikaci implementovat rozhraní pro navazující evidence.