Informace pro širokou veřejnost

Centrální depozitář cenných papírů poskytuje vlastníkům zaknihovaných cenných papírů bezplatné i zpoplatněné služby, a to téměř výhradně prostřednictvím tzv. účastníků centrálního depozitáře.

Některé služby poskytuje centrální depozitář zdarma přímo na svých stránkách v kapitole Služby pro širokou veřejnost.

Založení nového účtu je možné pouze u účastníků centrálního depozitáře, kteří tuto službu poskytují. Podmínky založení a vedení účtu, stejně jako cenové podmínky si stanovují účastníci centrálního depozitáře.

Evidenční údaje (vaše jméno, příjmení, adresa a další) můžete změnit prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, u kterého máte účet veden. U nezařazeného účtu v evidenci je možné změnu provést online po přihlášení přes Bankovní identitu (BankID) nebo korespondenčně prostřednictvím formuláře.

Výplaty výnosů zajišťuje přímo emitent nebo jeho výplatní agent či administrátor na základě výpisu z emise. Na tomto výpisu budou uvedeny všechny účty, včetně účtů z nezařazené evidence. Připsání peněžního účtu pro výplatu dividend k nezařazenému majetkovému účtu může provést kterýkoliv účastník centrálního depozitáře.

Majitelé účtů v nezařazené evidenci (tzv. nezařazený účet) mohou centrální depozitář požádat o výpis z nezařazeného účtu online nebo korespondenčním způsobem.

Zjištění majetkového účtu v nezařazené evidenci pro účely dodatečného projednání dědictví umožňuje dědici, který již má ukončeno dědické řízení, zjistit, zda je v nezařazené evidenci stále veden nezařazený účet pro zůstavitele.

Vlastníci zaknihovaných cenných papírů, kteří z nejrůznějších důvodů považují své cenné papíry za nehodnotné, mají možnost je bezplatně darovat Nadačnímu fondu CDCP.  Pro zjištění výše poplatků účtovaných centrálním depozitářem je k dispozici kalkulačka poplatků. Poplatky účastníků vůči vlastníkům zaknihovaných cenných papírů se mohou lišit. 

Právnickým osobám centrální depozitář přiděluje tzv. LEI (Legal Entity Identifier).

Informace k výkonu práv akcionářů (SRD)

Na základě platné směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES o dlouhodobém zapojení akcionářů zahájil centrální depozitář poskytování služby „Výkon práv akcionářů (SRD)“, která je poskytována prostřednictvím nově zřízeného portálu Můj depozitář. Služba je určena pro všechny majitele cenných papírů (nebo jejich správce), kteří vlastní akcie společností se sídlem v EU a obchodovaných na regulovaných trzích EU. Cílem služby je usnadnit provedení výkonu akcionářských práv majitelům daných cenných papírů, které vykonávají prostřednictvím hlasování na valných hromadách společností. Zároveň tím umožňujeme emitentům splnit jejich oznamovací povinnost vůči svým akcionářům dle SRD.

Služby spojené s výkonem práv akcionářů zajištuje centrální depozitář prostřednictvím elektronických služeb dostupných v nově vybudovaném portálu Můj depozitář, který je určen všem těm majitelům cenných papírů, kteří si přejí vykonávat svá akcionářská práva samostatně, tj. bez zapojení účastníků (zprostředkovatelů), u kterých mají otevřené své majetkové účty s cennými papíry.

Přístup do portálu Můj depozitář je umožněn pouze registrovaným majitelům a slouží výhradně k výkonu akcionářských práv, tj. nejedná se o portál, prostřednictvím kterého je majitelům cenných papírů umožněno nahlížet na své portfolio na účtu s cennými papíry, případně se svými cennými papíry, jakkoliv disponovat. Tyto služby jsou i nadále a v souladu se zákonem poskytovány pouze prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře.

Přístup do portálu lze zřídit pouze těm akcionářům, kteří mají svůj majetkový účet veden na úrovni centrální depozitáře, tj. přístup nelze zřídit těm akcionářům, kteří mají svůj účet veden v některé z navazujících evidencí, které spravují účastníci centrálního depozitáře.