Obsah stránek Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Veškerý obsah stránek společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „Centrální depozitář“, http://www.centralnidepozitar.cz), slouží pouze pro informaci. Obsah stránek byl získán ze zdrojů, které Centrální depozitář považuje za spolehlivé, Centrální depozitář nicméně neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah stránek se průběžně obnovuje a upravuje. Centrální depozitář si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.

Autorská práva

Jakékoliv užití stránek Centrálního depozitáře nebo jejich části jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jejich další šíření, kopírování, další zpracování nebo jejich úprava či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek. Užití mimo vlastní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Centrálního depozitáře a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž informace jsou součástí obsahu těchto stránek.

Odpovědnosti a záruky

Centrální depozitář neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu těchto stránek. Centrální depozitář dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek Centrálního depozitáře a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Centrální depozitář nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování svých stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Centrální depozitář neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek Centrálního depozitáře, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Centrální depozitář neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné připojit se na stránky Centrálního depozitáře, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.