Nezařazeným účtem se rozumí účet, který byl převzat ze zaniklého Střediska cenných papírů a jehož majitel dosud neuzavřel s účastníkem centrálního depozitáře smlouvu.

V případě nezařazeného účtu můžete požádat o výpis z účtu kteréhokoli účastníka centrálního depozitáře, který službu poskytuje, případně centrální depozitář (viz služby poskytované centrálním depozitářem přímo).

V případě, že neznáte číslo účtu a nevíte kde je váš účet veden, doporučujeme Vám následující postup: