Nezařazeným účtem se rozumí účet, který byl převzat ze zaniklého Střediska cenných papírů a jehož majitel dosud neuzavřel s účastníkem centrálního depozitáře smlouvu.

Rozsah služeb poskytovaných centrálním depozitářem majitelům nezařazených účtů je ze zákona omezen. Centrální depozitář je povinen umožnit:

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, která nabyla účinnosti 1. července 2012 a rozšířila okruh poskytovaných služeb také stanoví, že centrální depozitář poskytuje majitelům nezařazených účtů tyto služby za úplatu. Výše uvedené služby majitelé realizují prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře. Pouze v případě žádosti o výpis z nezařazeného účtu je možné požádat centrální depozitář přímo.

Ceny, za které poskytuje centrální depozitář svoje služby, jsou uvedeny v Ceníku centrálního depozitáře a poplatky si můžete zjistit také pomocí kalkulačky poplatků.

Výpis z účtu

Centrální depozitář poskytuje výpis z nezařazeného majetkového účtu cenných papírů korespondenčním způsobem prostřednictvím formuláře Žádost o výpis z nezařazeného majetkového účtu cenných papírů opatřeného úředně ověřeným podpisem. Aktuální poplatek za výpis z účtu doručený na dobírku je 500 Kč.

V případě nezařazeného účtu můžete požádat o výpis také kteréhokoli účastníka centrálního depozitáře, který službu poskytuje, viz služby poskytované účastníky centrálního depozitáře.

V případě, že neznáte číslo účtu a nevíte kde je váš účet veden, doporučujeme Vám následující postup: