Nezařazeným účtem se rozumí účet, který byl převzat ze zaniklého Střediska cenných papírů a jehož majitel dosud neuzavřel s účastníkem centrálního depozitáře smlouvu.

Rozsah služeb poskytovaných centrálním depozitářem majitelům nezařazených účtů je ze zákona omezen. Centrální depozitář je povinen umožnit:

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, která nabyla účinnosti 1. července 2012 a rozšířila okruh poskytovaných služeb také stanoví, že centrální depozitář poskytuje majitelům nezařazených účtů tyto služby za úplatu. Výše uvedené služby majitelé realizují prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře. Pouze v případě žádosti o výpis z nezařazeného účtu je možné požádat centrální depozitář přímo.

Ceny, za které poskytuje centrální depozitář svoje služby, jsou uvedeny v Ceníku centrálního depozitáře a poplatky si můžete zjistit také pomocí kalkulačky poplatků.

Výpis z účtu

Centrální depozitář poskytuje výpis z nezařazeného majetkového účtu cenných papírů online službou, která je dostupná na internetových stránkách centrálního depozitáře všem osobám, které se identifikují prostřednictvím bankovní identity. Poplatek za výpis online činí 90 Kč.

Žádost o službu lze podat i korespondenčním způsobem prostřednictvím formuláře, který opatříte úředně ověřeným podpisem. Aktuální poplatek za výpis z účtu doručený na dobírku je 500 Kč. Níže uvedený formulář si před vyplňováním prosím uložte na svůj počítač a následně je otevřete pomocí Abobe Acrobat. V případě, že budete vyplňovat formuláře otevřené pomocí webového prohlížeče, může dojít k nekorektnímu chování vyplňovaných polí.

V případě nezařazeného účtu můžete požádat o výpis také kteréhokoli účastníka centrálního depozitáře, který službu poskytuje, viz služby poskytované účastníky centrálního depozitáře.

V případě, že neznáte číslo účtu a nevíte kde je váš účet veden, doporučujeme Vám následující postup: