V souvislosti s uveřejněním nové verze rozhraní pro navazující evidence ve verzi 5.0 (Věstník č. 26 z 27. června 2012) si Vás dovolujeme informovat, že se Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) rozhodl požádat Českou národní banku (ČNB) o stanovisko k nutnosti poskytování informací centrálním depozitářem za navazující evidence, které ukončily svoji činnost a tím povinnost implementovat službu X03. Z tohoto důvodu se CDCP rozhodl, že implementace služby X03 není nyní povinná.

Její implementace je dobrovolná a může jí využít zejména navazující evidence, která by měla zájem na poskytování informací z navazující evidence prostřednictvím CDCP po uzavření účtu zákazníků a tím snížení nákladů na odpovídání dotazů oprávněných osob vlastními silami.

S ohledem na výše uvedené došlo i k úpravě rozhraní, změny byly zahrnuty do verze rozhraní 5.1. Nový popis struktury komunikace bude dostupný k datu 20. 8. 2012 na interním webu burzy. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno dle původního harmonogramu k 1. 9. 2012.

Po obdržení stanoviska ČNB Vás budeme neprodleně informovat a v případě obnovené povinnosti implementace této služby zároveň sdělíme i nový datum účinnosti.