Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 1. 10. 2011 bude možné komunikovat s ISB (B2B komunikace) pouze prostřednictvím nového externího rozhraní ISB ve verzi 4.0. Nový popis struktury komunikace je k dispozici na interním webu burzy (http://www.pse.cz/tom/download.aspx) a je dostupný pouze účastníkům.

Dále upozorňujeme všechny uživatele ISB (notáře, emitenty, administrátory emisí, účastníky…), že v souvislosti s novým externím rozhraní bude od výše uvedeného data pozměněna struktura XML výstupů všech služeb dostupných v ISB.

Změna se tedy bude týkat služeb:

Upravený popis struktur XML výstupů je k dispozici ve veřejné části portálu ISB – Popis služeb důvěrné oblasti a je platný od 1. 10. 2011.