Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 1. 2. 2021 dochází ke změně struktury výstupního XML služeb ISB a dále pak rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Změna struktury výstupního XML služeb v ISB

Upozorňujeme všechny uživatele ISB (účastníky, emitenty, administrátory emisí, notáře, aj.), že s účinností od 1. 2. 2021 (včetně) dochází ke změně rozhraní ISB. V souvislosti s tímto rozhraním bude od 1. 2. 2021 (8:00) pozměněna struktura XML výstupů všech služeb dostupných v ISB. Změna se tedy bude týkat služeb:

Upravený popis struktur XML výstupů je k dispozici ve veřejné části portálu ISB – Popis služeb – Služby důvěrné oblasti. (http://www.cdcp.cz/index.php/cz/sluzby-duverne-oblasti) a je platný od výše uvedeného data.

Změna struktury rozhraní pro navazující evidence

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 1. 2. 2021 (včetně) dochází k změně rozhraní ISB a komunikace mezi portálem ISB a navazující evidencí bude umožněna pouze prostřednictvím nového rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 7.1.

Popis změn je uveden v souboru ChangeLog_xsd.txt. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 30. 9. 2020 na stránkách www.cdcp.cz v sekci Další služby – Služby ISB a na interním webu CDCP https://www.cdcp.cz/index.php/cz/TOM. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno ke dni 4. 1. 2021.

Změna struktury externího rozhraní ISB

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 1. 2. 2021 (včetně) dochází ke změně externího rozhraní ISB.Od tohoto data bude tedy možné komunikovat s ISB (B2B komunikace) pouze prostřednictvím nového externího rozhraní ISB ve verzi 7.1.

Popis změn je uveden v souboru ChangeLog_xsd.txt. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 30. 9. 2020 na stránkách www.cdcp.cz v sekci Další služby – Služby ISB a na interním webu CDCP https://www.cdcp.cz/index.php/cz/TOM. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno ke dni 4. 1. 2021.

Harmonogram implementace nových rozhraních ISB

Zveřejnění nového rozhraní30. 9. 2020
Fáze implementace30. 9. 2020 – 31. 12. 2020
Nasazení do testovacího prostředí4. 1. 2021
Fáze testování4. 1. – 31. 1. 2021
Nasazení do provozního prostředí31. 1. 2021* (tzn. s účinností od 1. 2. 2021)

* Po ukončení účetního dne