Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 1. 6. 2015 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Změna struktury výstupního XML služeb v ISB

Upozorňujeme všechny uživatele ISB (účastníky, emitenty, administrátory emisí, notáře aj.), že s účinností od 1. 6. 2015 dochází ke změně rozhraní ISB. V souvislosti s tímto rozhraním bude od 1. 6. 2015 (včetně) pozměněna struktura XML výstupů všech služeb dostupných v ISB. Změna se tedy bude týkat služeb:

Upravený popis struktur XML výstupů je k dispozici ve veřejné části portálu ISB – Popis služeb – Služby důvěrné oblasti a je platný od výše uvedeného data.

Změna struktury rozhraní pro navazující evidence

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 1. 6. 2015 (nasazení proběhne 29. 5. po skončení účetního dne) dochází k změně rozhraní ISB a komunikace mezi portálem ISB a navazující evidencí bude umožněna pouze prostřednictvím nového rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 6.5. Nový popis struktury komunikace bude dostupný k datu 14. 1. 2015 na interním webu burzy (http://www.pse.cz/tom/download.aspx). Rozhraní je dostupné i na stránkách www.cdcp.cz v sekci Služby ISB. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 5. 2015.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence:

Zveřejnění nového rozhraní14. 1. 2015
Fáze implementace15. 1. – 30. 4. 2015
Nasazení do testovacího prostředí1. 5. 2015
Fáze testování1. 5. – 29. 5. 2015
Nasazení do provozního prostředí1. 6. 2015*

* Po ukončení účetního dne 29. 5. 2015, tzn. s účinností od 1. 6. 2015

Změna struktury externího rozhraní ISB

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 1. 6. 2015 dochází ke změně externího rozhraní ISB. Od tohoto data bude tedy možné komunikovat s ISB (B2B komunikace) pouze prostřednictvím nového externího rozhraní ISB ve verzi 6.5. Nový popis struktury komunikace bude dostupný 14. 1. 2015 na interním webu burzy (http://www.pse.cz/tom/download.aspx). Popis struktur rozhraní je dostupný i na stránkách www.cdcp.cz v sekci Služby ISB/popis služeb důvěrné oblasti. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 29. 5. 2015.

Harmonogram implementace nového externího rozhraní:

Zveřejnění nového rozhraní14. 1. 2015
Fáze implementace15. 1. – 30. 4. 2015
Nasazení do testovacího prostředí1. 5. 2015
Fáze testování1. 5. – 29. 5. 2015
Nasazení do provozního prostředí1. 6. 2015*

*Po ukončení účetního dne 29. 5. 2015, tzn. s účinností od 1. 6. 2015