Dovolujeme si Vás informovat, že Centrální depozitář cenných papírů obdržel stanovisko od České národní banky ohledně nutnosti poskytování informací centrálním depozitářem za navazující evidence, které ukončily svoji činnost, a tím vyplývající povinnosti pro navazující evidence implementovat službu X03.

Ze stanoviska České národní banky nevyplývá zákonná povinnost pro centrální depozitář poskytovat informace za navazující evidence, které ukončily svoji činnost, a z tohoto důvodu není implementace služby X03 povinná. Její implementace je tedy dobrovolná a může jí využít zejména navazující evidence, která by měla zájem na poskytování informací z navazující evidence prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů po uzavření účtu zákazníků a tím snížení nákladů na odpovídání dotazů oprávněných osob vlastními silami. Rozhraní pro NE ve verzi 5.2 zůstává nezměněné.