Od 1.10.2011 vstupují v platnost změny v ceníku CDCP. Změny se týkají též věcných nákladů vynaložených za poskytovaní informací státním orgánům uvedených v části C ceníku.

Ceník platný od 1.10.2011 je k dispozici na internetových stránkách CDCP. Způsob stanovení věcných vynaložených nákladů je popsán v části „Státní správa“.