Centrální depozitář cenných papírů zprovoznil novou online službu, která umožňuje zjištění majetkového účtu v nezařazené evidenci pro účely dodatečného projednání dědictví. Služba umožňuje dědici online zjistit, zda v evidenci nezařazených účtů (tzv. nezařazený účet převzatý po zaniklém Středisku cenných papírů) je nebo není veden účet zůstavitele (zemřelého). Služba je určena těm, kteří již mají ukončeno dědické řízení. Žadatel uvádí zejména rodné číslo zůstavitele (zemřelého) a spisovou značku již ukončeného dědického řízení, identifikuje se prostřednictvím bankovní identity a hradí poplatek 70 Kč online platbou přes platební bránu.

Odkaz na tuto novou online službu naleznete na stránkách centrálního depozitáře v kapitole Široká veřejnost – Služby pro širokou veřejnost.

Detailní popis služby a vstup do služby