Společnosti s listinnými akciemi na jméno mohou nově od 19. 11. 2013 zaknihovat akcie v centrální evidenci cenných papírů online.

Společnosti s listinnými akciemi na jméno mohou nově od 19. 11. 2013 zaknihovat akcie v centrální evidenci cenných papírů online, a to prostřednictvím nové služby informačního portálu ISB. Služba je určená emitentům cenných papírů i administrátorům emisí zajištujícím služby pro emitenta. I když je služba primárně určena společnostem, které provádějí přeměnu listinného cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, mohou službu využívat i emitenti nových emisí akcií a dluhopisů.

Nutnou podmínkou pro využívání této služby je uzavření smlouvy o vedení evidence emise s Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP) a zaslání formuláře o přidělení ISIN (pokud již není přidělen) pro danou emisi.

Nová služba je dostupná v informačním systému ISB v „Důvěrné oblasti“, do které je nutné se registrovat prostřednictvím formuláře. Při vyplňování formuláře je nezbytné zaškrtnout pole, ve kterém požádáte o přístup ke službě pro primární úpis.

Dále si dovolujeme informovat, že CDCP prodloužil platnost zvýhodněné nabídky pro emitenty, kteří se rozhodli změnit podobu akcií z listinné na zaknihovanou a uzavřou smlouvu s CDCP do 30. 11. 2013. Těmto emitentům nebude účtován poplatek za zápis emise a poplatek za vedení evidence emise jim bude účtován až od 1. 1. 2014. Výhody zaknihování u CDCP a bližší informace naleznete v přiložené původní nabídce.