CDCP prodloužil platnost zvýhodněné nabídky pro emitenty, kteří se rozhodli změnit podobu akcií z listinné na zaknihovanou.

Emitentům, kteří se rozhodli o změně podoby akcií z listinné na zaknihovanou a uzavřou smlouvu s CDCP do 30. 11. 2013 (prodlouženo z původního 30. 9. 2013), nebude účtován poplatek za zápis emise a poplatek za vedení evidence emise jim bude účtován od 1. 1. 2014. Výhody zaknihování u CDCP a bližší informace naleznete v přiložené původní nabídce.