Centrální depozitář cenných papírů zprovoznil výrazně inovované internetové stránky.

Stránky vznikly spojením dvou doposud oddělených internetových prezentací, a to starých stránek centrálního depozitáře a stránek informačního portálu centrálního depozitáře ISB. Kromě na první pohled největší změny, a to převlečení do barev mezinárodního holdingu CEESEG, došlo ke změnám v navigaci a ve struktuře webových stránek.

Stránky jsou rozděleny do čtyř kapitol podle jednotlivých typů uživatelů – široká veřejnost, státní správa, účastníci centrálního depozitáře a emitenti a administrátoři. Další tři kapitoly zahrnují služby informačního portálu centrálního depozitáře ISB, dokumenty ke stažení a obecné informace o centrálním depozitáři.

Kapitola Široká veřejnost obsahuje informace pro nejširší spektrum uživatelů, kteří zde naleznou například informace o výpisech z účtu, o způsobech řešení dědictví cenných papírů nebo o nadačním fondu, do něhož lze vložit cenné papíry považované za bezcenné. Součástí této kapitoly jsou i bezplatné online služby centrálního depozitáře, jako je kupříkladu zjištění existence majetkového účtu v nezařazené evidenci či seznam emisí.

Kapitoly Státní správaÚčastníci CDCP a Emitenti a administrátoři zahrnují informace týkající se těchto subjektů a slouží jako rozcestník, který tyto uživatele nasměruje na pro ně relevantní místa na internetových stránkách.

V kapitole Předpisy, pravidla a dokumenty jsou ke stažení veškeré předpisy, pravidla, smlouvy, příručky, formuláře a další dokumenty centrálního depozitáře.

Kapitola Služby ISB je určena pro odborné uživatele a do velké míry odpovídá dříve samostatným internetovým stránkám informačního portálu centrálního depozitáře ISB (www.eisb.cz). Profesionálové zde naleznou vstup do důvěrné oblasti, u které se pouze změnila grafika, a uživatelé tak mohou využívat stejné služby ve stejné struktuře, jak byli doposud zvyklí.

V kapitole O nás vedle základních informací o činnosti, historii a současnosti centrálního depozitáře naleznete kontakty a v tiskovém centru poté i všechny publikované novinky, tiskové zprávy, výroční zprávy, statistické ročky stejně jako firemní loga nebo obrázky.

Samostatnou funkcionalitou stránek je kalkulačka poplatků účtovaných centrálním depozitářem. Majitelé cenných papírů si zde mohou zjistit výši poplatků za vedení cenných papírů na majetkovém účtu a emitenti se zde dozvědí výši poplatků za vydání a vedení emise či za změnu formy nebo podoby cenného papíru.