CDCP upozorňuje všechny žadatele o přidělení kódu ISIN, že podmínkou jeho přidělení je aktivní LEI kód žadatele. Dosud byla tato povinnost stanovena pouze žadatelům o ISIN pro cenné papíry zaknihované v evidencích CDCP, u kterých tato povinnosti vyplývá z nařízení o centrálních depozitářích (CSDR). Důvodem rozšíření povinnosti zejména také na emitenty listinných cenných papírů je dohoda asociací ANNA a GLEIF na společné snaze o transparentnost při vydávání cenných papírů propojováním emitenta s jeho emisemi. CDCP se jako člen těchto asociací zavázal tuto dohodu naplňovat. Tato změna je platná pro žádosti o ISIN přijaté do CDCP po 15. prosinci 2019.

Více informací