Na základě vlastní žádosti účastníka bylo k datu 31. 1. 2016 ukončeno účastnictví společnosti Roklen360, a.s. (kód účastníka 852), v Centrálním depozitáři cenných papírů.