V důsledku přeměny společnosti Patria Finance, a.s., účinné k 1. listopadu 2014, došlo ke změně v osobě účastníka na společnost Patria Direct, která nicméně nastoupila do všech práv a povinností Patria Finance, a.s., ve vztahu ke Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s., a následně změnila obchodní firmu na Patria Finance, a.s. Účastník tak nyní vystupuje pod jiným identifikačním číslem 26455064.