Burza cenných papírů Praha, a.s., POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., a Centrální depozitář cenných papírů, a.s., společně zveřejňují svojí statistickou ročenku za rok 2009.
Tato ročenka přehledně prezentuje důležitá data a informace z dění všech tří společností v minulém roce.