Dnes bylo zahájeno upisovací období pro zájmce o spořicí státní dluhopisy vydávané Českou republikou. Spořicí státní dluhopisy si lze pořídit prostřednictvím kteréhokoli z distributorů (Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s.).

Dluhopisy budou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede Ministerstvo financí ČR. Centrální depozitář cenných papírů, a.s., zajišťuje technické zabezpečení vedení samostatné evidence Ministerstva financí ČR, která je oddělena od centrální evidence cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Veškeré informace včetně podrobného seznamu distributorů dluhopisů naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR věnovaných spořicím státním dluhopisům (www.sporicidluhopisycr.cz).