Centrální depozitář cenných papírů Praha, a.s. (CDCP) podepsal smlouvu o vzájemném členství a spolupráci s Centrálním depozitářem cenných papírů Slovenské republiky, a.s. (CDCP SR). Na základě smlouvy, která byla 23. června podepsána v Bratislavě, dojde v průběhu několika týdnů k technickému propojení obou institucí, což do budoucna umožní například zjednodušené obchodování se stejnými cennými papíry v Praze i Bratislavě.

“Smlouva je velmi výhodná pro oba trhy. Nabízíme tímto možnost duálních listingů českých emisí na burze v Bratislavě a současně emitenti, jejichž akcie jsou nebo budou obchodovány na slovenském trhu, mohou svůj listing rozšířit o pražskou burzu. Dojde tak k vzájemné podpoře likvidity, ze které by měli těžit zejména investoři v obou zemích”, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha. Nezbytnou podmínkou pro faktické využití výhod plynoucích ze spolupráce obou institucí je zájem na straně emitentů nebo členů burz v Praze a Bratislavě, kteří mohou o duální listing požádat.