Zařazeným účtem se rozumí účet vedený účastníkem centrálního depozitáře, se kterým majitel účtu uzavřel smlouvu.

Výpis z účtu

V případě zařazeného účtu Vám výpis poskytne vždy tento konkrétní účastník. Žádný z účastníků nemůže poskytnout informaci o stavu cenných papírů na účtu zařazeném u jiného účastníka. Komplexní výpis účtů vedených u všech účastníků vytvořit nelze.

V případě, že neznáte číslo účtu a nevíte kde je váš účet veden, doporučujeme Vám následující postup: