Prvním zahraničním emitentem pro kterého se stal Centrální depozitář cenných papírů primárním depozitářem, se stala společnost Fortuna Entertainment Group N.V. registrovaná v Nizozemí. Samotná emise, která má přidělen nizozemský ISIN (NL0009604859), měla být vedena v holandském centrálním depozitáři a CDCP měl hrát stejnou roli jako u obdobných zahraničních emisí obchodovaných na Burze cenných papírů Praha – tedy zajišťovat evidenci pouze pro tu část emise, která je v držení tuzemských investorů. V průběhu přípravy IPO Fortuny se však ukázalo, že nizozemský depozitář není z legislativních důvodů schopen vedení emise zajistit. V ten moment CDCP po rychlé analýze nabídl emitentovi své služby a vedení celé emise se ujal. Fortuna Entertainment Group se tak stala první zahraniční emisi, kterou vede kompletně CDCP.

Další informace naleznete v zde (PDF).