Na základě oznámení společnosti Global Brokers, a.s. o zániku povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry pozastavil CDCP tomuto účastníkovi oprávnění účastnit se některých činností v centrálním depozitáři (čl. 12 odst. 1 písm. b) Provozního řádu). Přestože Global Brokers zaniklo povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, je v souladu s § 18 odst. 2 ZPKT považován za obchodníka do vydání majetku zákazníků a vypořádání pohledávek a závazků vyplývajících z poskytnutých služeb. Jako účastník centrálního depozitáře může vykonávat pouze takové činnosti účastníka, které směřují k vydání majetku zákazníků a vypořádání pohledávek a závazků z poskytnutých investičních služeb.