V návaznosti na upozornění pro akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČ 44269595 publikované dne 6. 8. 2019 oznamuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., že na pokyn emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČ 44269595, se sídlem Praha 1, Uhelný trh 414/9, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, byla v evidenci Centrálního depozitáře, a.s. od 2. 9. 2019 zrušena emise zaknihovaných akcií ISIN CZ0009086708 z důvodu jejich přeměny na akcie.

Podrobné informace o dalším postupu při vyzvednutí akcií mohou akcionáři získat pouze u emitenta, zejména na stránkách https://www.hphas.cz/slozka/premena-na-listinne-akcie/.