Jediný akcionář Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) rozhodl ve formě notářského zápisu o změně stanov a o přeměně svých listinných akcií na akcie zaknihované.

V souladu s ustanovením občanského zákoníku akcionář odevzdal akcie společnosti a sdělil číslo majetkového účtu zřízeného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP, na který budou zaknihované akcie zaevidovány.