Upozorňujeme účastníky CDCP, že s účinností od 18. 11. 2024 (včetně) bude do provozního prostředí nasazena nová verze komunikačního rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 7.5.

Novou verzi rozhraní s aktualizovaným popisem komunikační struktury naleznete na webových stránkách naší společnosti v sekci: Popis komunikačních rozhraní Můj depozitář a dále pak na interním webu společnosti.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence

Datum zveřejnění5. 6. 2024
Fáze implementace5. 6. – 17. 10. 2024
Nasazení do testovacího prostředí17. 10. 2024
Fáze testování17. 10. – 17. 11. 2024
Nasazení do provozního prostředí18. 11. 2024*
* Na začátku účetního dne