Centrální depozitář informuje emitenty a administrátory emisí o změně způsobu plnění dotazníku AML a změně způsobu identifikace osob jednajících za emitenta. Nový způsob plnění naleznete v dokumentu, který je ke stažení zde.

Nově přechází nastavení přístupových práv do aplikace Můj depozitář pro osoby jednajících za emitenta do dotazníku AML. V rámci dotazníku AML se osoby jednající za emitenta mohou nově identifikovat také prostřednictvím Bankovní identity (Bank ID AML a Bank ID Sign).