Centrální depozitář cenných papírů zahájil provoz svých internetových stránek. V první fázi existence společnosti budou stránky sloužit zejména jako informační zdroj o průběhu zahájení její činnosti. Stránky budou zároveň plnit funkci primárního zdroje informací pro subjekty využívající služeb Centrálního depozitáře.

Pro své případné dotazy, komentáře a připomínky využijte prosím emailovou adresu cdcp@pse.cz.

Věříme, že Vás naše stránky zaujmou a že budou dobrým příspěvkem k informovanosti v oblasti kapitálového trhu a vypořádání.