Centrální depozitář cenných papírů Praha (CDCP) nasadil dne 2. prosince 2013 novou verzi rozhraní.

Tato nová verze obsahuje změny v systému vypořádání CDCP, a to zejména v oblasti párování instrukcí. Implementované změny umožňují efektivní řízení vkládání instrukcí a zefektivňují celý proces párování. Nový systém vypořádání tak v oblasti párování splňuje zahraniční standardy a doporučení dané organizacemi European Securities Forum (ESF) a European Central Securities Depositories Association (ECSDA), tzv. ESF-ECSDA Matching Standards.

„Jsem ráda, že za aktivní participace našich účastníků bylo možné připravit tak významné změny v systému vypořádání, které zejména na straně účastníků přináší významné úspory snížením manuálního zpracování“, říká Helena Čacká, generální ředitelka Centrálního depozitáře cenných papírů Praha.

Vypořádací systém CDCP byl doplněn o následující funkcionality:
Mechanismus hold/release
– Tolerance v objemu obchodu
– Instrukce se zpětným předpokládaným datem vypořádání
– Změna platnosti instrukce
– Rušení vypořádání obchodů
– Zobrazení dodatečných informací pro párování
– Nový cyklus vypořádání DVP v 10:00

Nová verze rozhraní rovněž reflektuje změny v novele Občanského zákoníku, a to zejména v oblasti zástavních práv a pozastavení práva nakládat se cennými papíry (PPN).