Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byla v sekci zveřejněna příručka informačního systém ISB určená pro emitenty / administrátory emise  a dále zde byl zveřejněn formulář žádosti o registraci zákazníka a uživatele v informačním systému ISB pro emitenty, administrátory a notáře.