Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byla zveřejněna příručka pro emitenta/administrátora emise pro používání informačního systému CDCP.