Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byla zveřejněna informační příručka pro orgány veřejné moci při komunikaci s CDCP.