Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byl v sekci zveřejněn vzor výpisů ze systému ISB ve všech dostupných formátech.