CDCP má podle zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu povinnost přidělit kód ISIN všem dosavadním investičním nástrojům, kterým SCP přidělilo kód SIN (začínající číslicemi 77). U každé emise je uvedeno datum, od kterého dojde k zápisu změny do evidence emise, tj. zrušení SIN a zápis nového ISIN. Od uvedeného dne bude pro uvedenou emisi platný pouze nově přidělený ISIN.

Vzhledem k tomu, že se jedná o více než 500 emisí, je časový harmonogram v přidělování ISIN následující: ISIN_nove.pdf.