Dne 3. května byla obnovena možnost převodů vlastnictví akcií Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci. Akcie je zároveň nyní možné darovat Nadačnímu fondu CDCP.

V souladu s pravomocným usnesením Vrchního soudu v Praze, zrušujícím předběžné opatření Městského soudu v Praze z roku 2007, je obnovena možnost převodů vlastnictví zaknihovaných akcií Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci (HPH), IČO 44269595, ISIN CZ0009086708, v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů od 3. května 2016. Současně je zrušeno omezení v přijímání zaknihovaných akcií HPH jako možného daru Nadačnímu fondu CDCP.