Rádi bychom upozornili emitenty, kteří během měsíce prosince budou zasílat do centrálního depozitáře smlouvu o zápisu emise do evidence, případně jiné dokumenty, aby počítali s tím, že doba mezi odesláním na jejich straně a doručením do centrálního depozitáře může být delší než obvyklé dva pracovní dny.