Centrální depozitář cenných papírů obdržel licenci, kterou vyžaduje nové evropské nařízení – CSD Regulation (CSDR). Centrální depozitář se tak připojil k několika dalším evropským depozitářům, které již tuto licenci mají. 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., obdržel od České národní banky povolení k výkonu činnosti centrálního depozitáře podle harmonizované evropské úpravy provedené nařízením CSDR. Rozhodnutí nabyde právní moci následujícím dnem (21. 12. 2018)  a tímto dnem se na činnost CDCP i jeho účastníků použijí vedle nařízení CSDR i novelizovaná ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 

Centrální depozitář zahájil proces získání povolení od České národní banky v roce 2017. Záměrem nařízení CSDR je harmonizace služeb poskytovaných jednotlivými evropskými depozitáři a snaha o zvýšení konkurence mezi centrálními depozitáři v EU s cílem dosáhnout široké nabídky kvalitních služeb pro účastníky, emitenty a investory. Udělením licence od České národní banky získává Centrální depozitář cenných papírů osvědčení, že splňuje veškerá pravidla a standardy, které evropská legislativa vyžaduje. Splnění těchto pravidel znamená nejen posílení důvěry a spolehlivosti služeb poskytovaných centrálním depozitářem, ale umožňuje rovněž snazší spolupráci s ostatními evropskými depozitáři v rámci vypořádání zahraničních transakcí a také možnost budoucího rozvoje v celoevropském kontextu což je jedním z hlavních cílů evropské regulace.

„Licenční proces byl  v posledních dvou letech  pro nás  zcela zásadní projekt. Posilování harmonizace fungování a mezinárodní spolupráce jednotlivých evropských depozitářů vede v konečném důsledku ve zkvalitňování služeb pro naše zákazníky, a to je naším společným cílem. Jsem nesmírně ráda, že Centrální depozitář cenných papírů získal licenci CSDR. Vnímám to jako potvrzení kvality a současně výzvu pro další práci“, říká Helena Čacká, ředitelka Centrálního depozitáře cenných papírů.