Společnost Centrální depozitář cenných papírů (CDCP), která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů a vypořádává obchody na pražské burze, spustila novou online službu, pomocí které lidé získají informace především o akciích nabytých v rámci kuponové privatizace.

CDCP přináší možnost získat online výpis z tzv. nezařazeného účtu cenných papírů (tedy bývalého účtu zaniklého Střediska cenných papírů) na svých internetových stránkách www.cdcp.cz.

„Novou službu jsme mohli připravit i díky letošnímu zavedení bankovní identity s cílem zjednodušit lidem přístup k získání výpisu z nezařazeného účtu. Tento výpis jim poskytne jasnou informaci, zda a které akcie ještě na tomto účtu drží. Věříme, že i díky nízkému poplatku za tuto službu, který zahrnuje i poplatek bankovní identitě, se nám podaří oslovit maximum občanů, kteří si stále nejsou jisti, zda něco vlastní. Tuto službu však mohou využít i ti, kteří ví, že stále mají cenné papíry v nezařazené evidenci a z jakéhokoliv důvodu chtějí získat aktuální výpis,“ uvedl Ondřej Dusílek, generální ředitel CDCP.

CDCP si od nového online nástroje slibuje, že se sníží počet nezařazených účtů, kterých existuje více než 700 tisíc. Majitelé těchto účtů nebo jejich dědicové doposud formálně žádali o výpis u obchodníků s cennými papíry nebo u CDCP korespondenčně s ověřeným podpisem. Možnost pořídit si výpis online prostřednictvím webu zvýší jeho dostupnost. Poplatek za výpis online bude činit 90 Kč.

CDCP zároveň doporučuje všem vlastníkům cenných papírů, kteří získají online výpis z nezařazené evidence a rozhodnou se s těmito aktivy dále nakládat, aby si zřídili majetkový účet u některého z účastníků CDCP, tedy bank či obchodníků s cennými papíry. Zároveň má vlastník možnost darovat cenné papíry, které pro něho nemají hodnotu, Nadačnímu fondu Centrálního depozitáře cenných papírů.

Přístup do online rozhraní získá každý zájemce po ověření totožnosti přes bankovní identitu (BankID). Nemusí tak postupovat zdlouhavý registrační a přihlašovací proces k systému. Přihlásí se přes zavedenou a zabezpečenou identitu, kterou běžně používají při přístupu do internetového bankovnictví.

„Zatím ještě nejsou do ověření totožnosti přes bankovní identitu zapojeny všechny tuzemské banky, ale postupně přibývají a čtyři největší bankovní domy v ČR již tuto službu nabízejí. S nárůstem uživatelů a rozšířením služeb bankovní identity například v podobě digitálního podepisování smluv bychom v budoucnu chtěli naše online služby dále rozšiřovat,“ uzavírá Ondřej Dusílek.

Služba je momentálně přístupná klientům těchto bank: Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a MONETA Money bank. Ostatní banky, které nabízejí službu Bankovní identita, prozatím neumožňují svým klientům identifikaci vůči třetím subjektům (soukromým), tj. v současné chvíli umožňují identifikaci pouze vůči státním orgánům.