Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byl zveřejněn Ceník centrálního depozitáře, který nabývá účinnosti dnem zahájení činnosti centrálního depozitáře, tj. po převedení evidence cenných papírů od státu (ze Střediska cenných papírů) na Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Ceník ještě musí být schválen na nejbližším představenstvu společnosti.