Centrální depozitář cenných papírů se stal přímým účastníkem Euroclear Bank SA/NV a k 1. prosinci 2017 otevřel příslušné linky pro vypořádání.

Navázáním spolupráce se společností Euroclear se pro Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) otevírají možnosti poskytování široké škály služeb a současně CDCP získává přístup na další zahraniční trhy.

„Spolupráce s Euroclear nám poskytne bezpečnou a efektivní linku pro vypořádání a umožní nám využívat všechny služby související s korporátními operacemi a nabízí potenciál pro rozvoj dalších služeb v oblasti zahraničních cenných papírů,“ komentovala Helena Čacká, generální ředitelka CDCP. Tento krok byl pozitivně přijat mnoha účastníky CDCP a mohl by otevřít nové příležitosti pro Burzu cenných papírů Praha.

„Kapitálové trhy čelí celé řadě výzev v oblasti legislativy, technologie a inovací obecně. Euroclear je důležitým hráčem na trhu, který zkoumá nová technologická řešení a implementuje je ve spolupráci se svými účastníky. Jsem rád, že jsme se stali členem takové skupiny a že náš trh může využít výhody, které Euroclear přináší,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha a předseda představenstva CDCP.

„Je naším potěšením přivítat Centrální depozitář cenných papírů mezi klienty Euroclear. Rozhodnutí CDCP je výsledkem skvělé dlouholeté spolupráce mezi naší společností a českým kapitálovým trhem,“ říká Frederic Hannequart, obchodní ředitel společnosti Euroclear.

Euroclear Bank SA/NV zajišťuje vypořádání a další s tím spojené služby pro přeshraniční transakce zahrnující domácí a mezinárodní bondy, akcie, deriváty a investiční fondy. Euroclear nabízí osvědčenou a stabilní infrastrukturu nejvýznamnějším finančním institucím ve více než 90 zemích. Euroclear Bank sídlí v Bruselu a je součástí Euroclear Group.