Praha, 22. března 2022 – Propojení Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) na zahraniční depozitář Euroclear Bank (Belgie) bylo schváleno ze strany Evropské centrální banky (ECB) a Centrální banky Belgie (NBB) jako způsobilé pro úvěrové operace vůči Eurosystému. To znamená, že cenné papíry (primárně dluhopisy) vedené v českém centrálním depozitáři mohou být použity v Eurosystému jako zajištění proti poskytnutému úvěru ze strany ECB.

„Máme velkou radost, že se po dvou letech povedlo projekt dokončit a mohli jsme tak splnit přání Ministerstva financí, které velice stálo o dosažení této způsobilosti. Česká republika nyní může vydávat státní dluhopisy dle českého práva registrované v českém depozitáři v eurech, které mohou institucionální investoři použít jako kolaterál vůči ECB. Tím se tento státní dluhopis stává naprosto konkurenceschopný vůči dluhopisům vydávaných v zemích Eurozóny. Jsme po Dánsku teprve druhou zemí mimo eurozónu, která dosáhla tohoto statusu“ říká Ondřej Dusílek, generální ředitel CDCP.

Centrální depozitáře se sídlem mimo eurozónu musí splnit kritéria stanovené ECB včetně propojení na centrální depozitář se sídlem v zemi platícím eurem. Mezi důležité podmínky patří přímý přístup do TARGET2 (platební systém eurozóny) a také respektování pracovních dní tohoto systému. „To znamená, že centrální depozitář musí umět vypořádávat převody v EUR také například 24. prosince, kdy je u nás státní svátek. To přináší zvýšené nároky nejen na naše zaměstnance, ale také na účastníky. Přesto věřím, že tento krok ocení nejen naši účastníci, ale i další emitenti dluhopisů, kteří nyní mohou vydat v CDCP eurové dluhopisy s tzv. statusem „ECB eligible“ a dosáhnout tím nižšího úroku“, uzavírá Ondřej Dusílek.