Upozorňujeme účastníky CDCP, že s ohledem na změnu datového rozhraní CDCP účinného od listopadu 2023 došlo i ke změně Rozhraní pro navazující evidence verze 7. 4. V souvislosti s touto změnou byla do číselníku CIS_AcntType doplněna nová hodnota 25 – účet vlastníka pro účely dlouhodobého investičního produktu. Začátek účinnosti nového rozhraní se touto změnu nemění.

Nově centrální depozitář připravil pro majitele nezařazených účtů možnost prostřednictvím bankovní identity on-line aktualizovat své osobní nebo adresní údaje vedené u nezařazeného účtu. Druhou novinkou je možnost zapsat nebo změnit číslo bankovního účtu (např. pro účely výplaty výnosů). Údaje lze změnit na základě přihlášení se prostřednictvím bankovní identity, kdy budou k nezařazenému účtu zapsány aktuální údaje předané bankovní identitou. Majitel nezařazeného účtu musí v žádosti vyplnit číslo majetkového účtu, pokud ho nemá k dispozici může požádat on-line o výpisu z nezařazeného účtu, který obsahuje číslo majetkového účtu.

Zápis změny údajů evidovaných o majiteli nezařazeného účtu

Klienti (emitenti, majitelé nezařazených účtů) Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) mají k dispozici novou elektronickou službu v podobě online rezervačního systému schůzek, prostřednictvím kterého si mohou snadno naplánovat a následně zarezervovat schůzku s pracovníky CDCP v termínu, který jim vyhovuje a který nejlépe zapadá do jejich časového rozvrhu. Rezervační systém je klientům k dispozici na webové adrese www.cdcp.cz – Rezervujte si schůzku.

Rezervace schůzky online je možná pro následující služby:

Služby pro emitenty cenných papírů:

Služby poskytované majitelům nezařazených účtů

Datum a čas schůzky si klient vybere v rezervačním kalendáři, který je zobrazen u každé služby. V kalendáři se klientovi zobrazí všechny volné termíny pro následujících 30 pracovních dní. Předpokládaná doba schůzky s klientem je uvedena u každé výše uvedené služby. Pro úspěšné provedení a odeslání rezervace musí klient dále poskytnout veškeré údaje, kterou jsou v rezervačním formuláři označeny jako povinné. Potvrzení s odkazem na detail rezervované schůzky obdrží klient na zadaný e-mail. Prostřednictvím stejného odkazu může klient schůzku zrušit nebo přeplánovat.