V průběhu září zprovozní Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) další službu. Nově bude možné získat výpis z nezařazeného účtu jednoduše online, a to prostřednictvím tzv. bankovní identity. Sledujte naše stránky, na kterých Vás budeme o spuštění služby informovat.

V zájmu omezení fyzického kontaktu klientů s pracovníky CDCP v době šíření koronavirové pandemie bylo od 4. 9. 2020 dočasně pozastaveno předávání výpisů z evidence emise v sídle společnosti a přejímaní darovacích smluv Nadačním fondem CDCP. Vzhledem k rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s omezením šíření koronaviru informuje CDCP své klienty, že toto opatření bylo zrušeno. Zároveň CDCP doporučuje všem klientům, aby používali při návštěvě respirátory a aby si návštěvu předem telefonicky domluvili na telefonních číslech uvedených v kapitole Kontakty.

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2021 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2011.

Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám.