Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP), připravil pro nové emitenty dluhopisů možnost 100% zvýhodnění při zápisu nové emise dluhopisů 

do centrální evidence cenných papírů.

Emitenti tak mohou využít služeb zkušené instituce za velmi výhodných podmínek.

Každému emitentovi, který dosud neuzavřel s CDCP smlouvu o vedení evidence emise cenných papírů v centrální evidenci cenných papírů, se jednorázový poplatek za zápis nové emise dluhopisů snižuje na polovinu. K 50% slevě se zároveň těmto emitentům poskytuje bonus ve výši tohoto uhrazeného poplatku, maximálně však 100 tis. Kč. Bonus může být emitentem využit pro čerpání dalších služeb poskytovaných CDCP, mezi které patří například zápis další emise ať už dluhopisů nebo akcií, výpis z emise či zprostředkování výplat výnosů, a to do konce roku 2013. Zvýhodnění pro emitenty tak při započítání 50% slevy za poplatek za zápis a při využití bonusu na čerpání služeb může činit až 100 %.

“Nastavujeme podmínky pro emitenty tak, aby nabídka profesionálních služeb Centrálního depozítáře cenných papírů byla atraktivní pro nejširší škálu emitentů cenných papírů,” říká Helena Čacká, generální ředitelka CDCP.

Pro další informace můžete kontaktovat Jaroslavu Vlkovou: +420 221 832 239, vlkova@pse.cz