Centrální depozitář informuje, že na základě nových požadavků stanovených GLEIF (Global LEI Foundation) a ROC (Regulatory Oversight Committee), je nucen požadovat při žádosti o LEI nebo ročním prodloužení LEI také informace týkající se mateřských společností, kterých se týká konsolidace dle účetních standardů. Společnosti mají právo své mateřské společnosti neuvádět, ale musí v žádosti vybrat důvod nezveřejnění.  

Kvůli této nové povinnosti je upravena žádost o přidělení LEI a také zavedena nová služba aktualizace LEI, přes kterou může držitel LEI doplnit či aktualizovat nezbytné údaje. V obou službách je dostupná nápověda pro vysvětlení jednotlivých pojmů, tak aby vyplnění bylo intuitivní. V případě roční aktualizace budou všichni držitelé LEI několik týdnů v předstihu informováni prostřednictvím kontaktního emailu o následném postupu nutné aktualizace. Až po aktualizaci prostřednictvím LEI portálu bude možné zaplatit poplatek pro prodloužení platnosti LEI.